Над една трета от фирмите у нас очакват значителен спад на приходите и продажбите – Управление и бизнес

Повече от една трета от фирмите заявяват, че ще освободят служителите си в платен или неплатен отпуск.

източник : Банкеръ