ООН: Презапасяването с продукти допълнително ще увеличи цената им

Запасите от основни храни обаче ще са по-големи спрямо година по-рано