3,3 млн. американци останаха без работа за седмица

Предходният рекорд в заявките бе от 1982 г., когато 695 хил. американци подадоха документи за безработица