Meliá Hotels съкращава временно 8500 души в Испания и готви мерки за останалите пазари

Компанията временно освобождава хората, които работят в хотелите ѝ в европейската страна