И хората на средна възраст са изложени на риск от COVID-19

Не само възрастните са застрашени от фатален край