Скоро у нас: Глобите по наказателния кодекс в зависимост от доходите на провинилия се?

Предвижда се и понижаване на някои обвинения от наказателни в административни