В новия ОУП на Стара Загора е заложено развитие на още индустриални зони и жилищни квартали – Управление и бизнес

Това е съобразено с недостатъците за икономическото развитие на общината като прекомерна концентрация на производствени обекти в града, липсата на промишленост по...

източник : Банкеръ

Жители на Кърджали ще участват в изграждането на интерконектора между България и Гърция – Управление и бизнес

Чрез междусистемната газова връзка ще получаваме азерски газ от Трансадриатическия газопровод, както и втечнен природен газ през терминала в гръцкия град...

източник : Банкеръ