Кризата с COVID-19 продължава да свива дейността и приходите на транспортните фирми – Управление и бизнес

Очакванията на мениджърите на "Български транспортен холдинг" АД са, че през месец май приходите на индивидуална и консолидирана основа ще се понижат допълнително

източник : Банкеръ