Министрите ще обсъдят план за действие за държавните концесии за периода 2019-2020 г. – Управление и бизнес

Правителството ще бъде информирано за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото тримесечие

източник : Банкеръ