Стоян Михайловски написва стихотворението „Химнъ на Св. св. Кирилъ и Методи“ – Свят

То се превръща в училищния химн "Върви, народе възродени…", след като Панайот Пипков създава музиката.

източник : Банкеръ