КЗК запечата заключен офис на петролната асоциация

Комисията не открила никой от БПГА на телефоните в сайта