Още 2,4 милиона американци се очаква да подадат заявления за обезщетения за безработица

След рекордните съкращения от края на март обаче, молбите постоянно намаляват