Броят новорегистрирани безработни в САЩ приближава 40 милиона

Безработицата вече е почти 25%