Без туризъм икономиката на Италия е изправена пред катастрофа

Туризмът в Италия днес възлиза на 13% от БВП