Хотели и ресторанти са най-честите ползватели на мярката 60/40

Към 11 май 2020 г. общият брой на постъпилите заявления за изплащане на компенсации по мярката 60 на 40 е 11 150. Заявленията са подадени от 9 035 ...