Брюксел предлага механизъм за финансиране на проекти за възобновяема енергия – Свят

Действията по механизма могат да бъдат финансирани както от доброволни плащания на държавите членки, така и от фондове на ЕС и вноски от частния сектор.

източник : Банкеръ