Кой печели и кой губи от по-ниската ставка на ДДС за туризма?

Намаление в цените е възможно, но това зависи от бизнеса