Завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ – Управление и бизнес

Предприятието отговаря на високите екологични изисквания на Протокола от Киото, тъй като не отделя никакви парникови газове в атмосферата.

източник : Банкеръ