„Булгартрансгаз“ ще кандидатства за съфинансиране по ОПИК за газовата връзка България-Сърбия – Управление и бизнес

Парите ще се използват за завършване на подготвителните дейности, необходими за старта на строителството на междусистемна газова връзка между двете страни.

източник : Банкеръ