Спират на границите всички с неплатени пътни глоби

Излизането от България може да се окаже невъзможно след отпадане на карантината, ако имате неплатени пътни глоби. Това предвиждат от Министерството на вътрешните работи, предаде Нова телевизия. Такъв пилотен проект вече работи на изхода към Сърбия - ГКПП Калотина. Вътрешният министър Младен Маринов бе на място, за да инспектира предприетите мерки и организация на работа преди очакваното увеличаване на трафика през пункта в следващите месеци. На този етап, заради въведените гранични рестрикции, ГКПП-Кулата е вторият по натовареност граничен пункт, след ГКПП Дунав мост-Видин. Към момента на денонощие на вход и изход преминават 2400 тежкотоварни и около 700 леки автомобила. Същевременно се очаква и засилен трафик през пункта заради предстоящия летен туристически сезон. Министър Маринов инспектира хода на реконструкцията на ГКПП-Кулата и обсъди с ръководството на граничния пункт детайли, които биха облекчили трафика и пътуващите - увеличаване на трасетата, продължаване на добрата практика от миналата година чрез мобилни устройства да се проверяват личните документи на пътуващите в автобуси, организация на граничните екипи. На място бе обсъдена и възможността в кратки срокове да заработи изнесен терминал за проверка на неплатени санкции по фишове и наказателни постановления за нарушения на Закона за движение по пътищата. Такъв вече е инсталиран пилотно на ГКПП-Калотина и от 3 юни до момента са засечени 1722 неплатени фиша на стойност ‪205 290 лв. На граничния пункт "Кулата" работят и съвместни екипи за противодействие на контрабандата, в които са включени служители на ГДГП, Агенция "Митници" и на НАП.

text

РАЗКРИТИЕ: Инвестиционното предложение за хотел в Алепу е минало през еко оценка и не е обжалвано

РАЗКРИТИЕ: Инвестиционното предложение за хотел в Алепу е минало през еко оценка и не е обжалвано

Инвестиционното предложение за изграждане на курортен комплекс в Алепу е минало през еко оценка и не е обжалвано. Това казват от РИОСВ Бургас, съобщава ABCnews.bg. Имотът попада в границите на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици. 

РИОСВ Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.
Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка и оценка за съвместимост в МОСВ.
Във връзка със заложени условия в Решение №БС-10-ОС/29.12.2017 г., РИОСВ възложи геодезическо заснемане за изясняване дали по време на строителните дейности е увредено местообитание 2110 от защитена зона „Ропотамо“.