Бизнесът: 60/40 не е спряла ръста на безработицата

Работодателите по-често са съкращавали хора, отколкото да я ползват