Потребителските кредити поевтиняват

През месец май годишният процент на разходите, който освен лихвите включва и всички такси и комисионни на банките, по потребителските заеми в лева намалява средно до 10,33%, при 12,08% за април. Това показва лихвената статистика на Българската народна банка. През април от БНБ са отчели ръст на лихвите по левовите кредити за потребление, което явно е резултат от нарастващия риск кредитополучателите да загубят работата си в кризата. Но през месец май лихвите отново тръгват надолу. Годишният процент на разходите за потребителските заеми в евро намалява от 3,93% за април на 3,58% за месец май. При жилищните кредити в евро ГПР намалява на 4,05%, а за тези в левове остава почти без промяна на ниво от 3,18%. При бизнес заемите няма ясна тенденция накъде се движи пазарът. Намаляват лихвите по левовите заеми в размер над 1 млн. евро и тези в евро в размер до 1 млн. евро. Увеличават се лихвите по малките левови заеми и при големите в евро.

text