Бързо и качествено правораздаване отчетоха от Апелативен съд Варна

Бързина и качество на правораздаването – това са основните изводи в годишния отчетен доклад на Варненския апелативен съд за 2019 г. Тази година, ...