Една трета от предприятията са правили иновации в периода 2016-2018 г.

През периода 2016 - 2018 г. 30.1% от предприятията с 10 и повече заети осъществяват иновационна дейност, като в сравнение с периода 2014 - 2016 г....

източник : econ.bg - Новини