Във ВОС пилотно се внедрява Единната информационна система на съдилищата

Окръжен съд – Варна е сред петте окръжни съдилища в България и единственият във Варненския апелативен район, в които пилотно се внедрява Единната ...