30 млн. лева от Кохезионния фонд ще отидат за подкрепа на компаниите, извършващи пътнически услуги – Управление и бизнес

Прехвърлянето на средствата между оперативните програми е с цел минимизиране на отрицателните последици от епидемичното разпространение на COVID-19.

източник : Банкеръ