Бюджетът с 1.56 млрд. лв. излишък – Финансов дневник

Въпреки това министерството пояснява, че бюджетното салдо към полугодието се влошава с 1.7 млрд. лв

източник : Банкеръ