Възстановяване на пазара на търговски площи до края на годината очакват наематели и наемодатели – Пари и пазари

Към момента преобладаващата част от тях регистрират спад на текущите приходи в сравнение със същия период на миналата година.

източник : Банкеръ