Тревожна новина за плъзналия в „Охранителна полиция“ коронавирус

"Имаме проблем с доста случаи на служители с ковид-19, затова обстоятелствата налагат да предприемем съответните мерки. Беше проведено съвещание ...