Отчуждават се имоти – частна собственост, за модернизация на участък от пътя Видин – Ботевград – Управление и бизнес

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.

източник : Банкеръ