Правителството отчете подобрение в опазването на природата – Общество и политика

Нараства населението, обхванато с услуги по отвеждане и пречистване на отпадъчните води.

източник : Банкеръ