КЕВР утвърди цена на природния газ от 22.46 лв./MWh – Управление и бизнес

По тази цена общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

източник : Банкеръ