Правителството поема 5 млрд. лв. външен дълг – Финансов дневник

Пласирани са две емисии - 10 и 30-годишни книжа. При 10-годишните книжа доходността е от 0.389 %, а при 30-годишните облигации -1.476 %

източник : Банкеръ