Колко са чуждестранните автомобили в Русия. Кои се крадат най-много?

И по двата показателя уверено водят японските и южнокорейските марки