Как ще изглежда новият суперконтинент на Земята (СНИМКИ)

Колумбия, Родиния, Пангея – в далечното минало континентите на Земята са се появявали и изчезвали. Днес учените стигат до извода, че тези гигантски части от сушата се формират в съответствие с определени цикли и това се случва веднъж на 600 милиона години. Те дори предвиждат кога и къде може да се образува нов суперконтинент, въз основа на пълзящия поток от скали в горещата мантия на нашата планета. "Това не е съвсем неочаквана идея, но ми харесва как е формурилана", споделя Пол Хофман – геолог и експерт в областта на суперконтинентите в Харвардския университет, който н участва пряко в подобни проучвания. Континентите са разположени на тектонични плочи – образувания от земната кора, плаващи по мантията. Самата мантия действа като вряща тенджера с вода - течната кора на Земята загрява скалите на дъното на мантията, което ги кара бавно да се издигат. В същото време охлаждащи парчета кора в зоните на разлома потъват до дъното на мантията. Тази циркулация е получила наименованието конвекция в мантията и в продължение на милиони години предизвиква движение на континенталните плочи, както и появата от време на време на суперконтиненти, пише списание Science. С цел по-задълбоченото проучване на тези явления Рос Мичъл от Китайската академия на науките заедно със свои колеги е насочил вниманието си към "мегаконтинентите", които отстъпват по размел на суперконтинентите. Един от тях е Гондвана, образуван преди около 500 млн. години, а след 200 млн. години е станал причина за образуването на Пангея. За да разберат как Гондвана се е превърнал в Пангея, експертите създали карта на континенталните плочи на базата на анализа на изкопаемите материали и другите свидетели на времето. Те проучили по какъв начин се свързват положението на тези континенти с движенията на мантията, както и възможните места на конвекцията. Кой е изгубеният континент под Южна Европа? Те стигнали до извода, че континентите се движат по посока към зоната на разлома, където скалите на мантията се издигат и спускат. Мичъл определя тези зони като "пояси на разлома", тъй като континенталните плочи заради размера си не могат да се спускат и да се насочват в различни посоки, затова се заклещват. Те могат да се движат само хоризонтално и да сформират континенти. Именно този процес може да бъде сравняван с превръщането на Гондвана в Пангея. На базата на създадения модел може да се предположи какво очаква нашата планета в бъдеще. Когато Пангея се разрушила преди 175 млн. години, това довело до създаването на Огнения пръстен – цяла редица от разломни зони по периметъра на Тихия океан, които подхранват енергията си с вулкани и земетресения. Някои континенти вече се обединили за създаването на Евразия – съвременен мегаконтинент, който вече се приближи до Огнения пръстен. И тъй като Евразия се движи по посока на Огнения пръстен, основният въпрос е в какъв момент ще се сблъска с Америките, като в резултат на това се образува нов суперконтинент. Според Мичъл, този процес вероятно ще се случи след 50 млн. или 200 млн. години. Геолозите нарекоха този нов суперконтинент Амазия. Според създадения модел, той ще бъде разположен в полярната област, в центъра на днешния Северен ледовит океан.

text

Как ще изглежда новият суперконтинент на Земята (СНИМКИ)

Колумбия, Родиния, Пангея – в далечното минало континентите на Земята са се появявали и изчезвали. Днес учените стигат до извода, че тези гигантски части от сушата се формират в съответствие с определени цикли и това се случва веднъж на 600 милиона години. Те дори предвиждат кога и къде може да се образува нов суперконтинент, въз основа на пълзящия поток от скали в горещата мантия на нашата планета. "Това не е съвсем неочаквана идея, но ми харесва как е формурилана", споделя Пол Хофман – геолог и експерт в областта на суперконтинентите в Харвардския университет, който н участва пряко в подобни проучвания. Континентите са разположени на тектонични плочи – образувания от земната кора, плаващи по мантията. Самата мантия действа като вряща тенджера с вода - течната кора на Земята загрява скалите на дъното на мантията, което ги кара бавно да се издигат. В същото време охлаждащи парчета кора в зоните на разлома потъват до дъното на мантията. Тази циркулация е получила наименованието конвекция в мантията и в продължение на милиони години предизвиква движение на континенталните плочи, както и появата от време на време на суперконтиненти, пише списание Science. С цел по-задълбоченото проучване на тези явления Рос Мичъл от Китайската академия на науките заедно със свои колеги е насочил вниманието си към "мегаконтинентите", които отстъпват по размел на суперконтинентите. Един от тях е Гондвана, образуван преди около 500 млн. години, а след 200 млн. години е станал причина за образуването на Пангея. За да разберат как Гондвана се е превърнал в Пангея, експертите създали карта на континенталните плочи на базата на анализа на изкопаемите материали и другите свидетели на времето. Те проучили по какъв начин се свързват положението на тези континенти с движенията на мантията, както и възможните места на конвекцията. Кой е изгубеният континент под Южна Европа? Те стигнали до извода, че континентите се движат по посока към зоната на разлома, където скалите на мантията се издигат и спускат. Мичъл определя тези зони като "пояси на разлома", тъй като континенталните плочи заради размера си не могат да се спускат и да се насочват в различни посоки, затова се заклещват. Те могат да се движат само хоризонтално и да сформират континенти. Именно този процес може да бъде сравняван с превръщането на Гондвана в Пангея. На базата на създадения модел може да се предположи какво очаква нашата планета в бъдеще. Когато Пангея се разрушила преди 175 млн. години, това довело до създаването на Огнения пръстен – цяла редица от разломни зони по периметъра на Тихия океан, които подхранват енергията си с вулкани и земетресения. Някои континенти вече се обединили за създаването на Евразия – съвременен мегаконтинент, който вече се приближи до Огнения пръстен. И тъй като Евразия се движи по посока на Огнения пръстен, основният въпрос е в какъв момент ще се сблъска с Америките, като в резултат на това се образува нов суперконтинент. Според Мичъл, този процес вероятно ще се случи след 50 млн. или 200 млн. години. Геолозите нарекоха този нов суперконтинент Амазия. Според създадения модел, той ще бъде разположен в полярната област, в центъра на днешния Северен ледовит океан.

text

След края на сесията УНСС с идея за зала за съзидателни видения – Общество и политика

Намеренията са залата с 460 амфитеатрални седящи места да бъде дооборудвана с енергоспестяващо театрално осветление, професионален киноекран

източник : Банкеръ

След края на сесията УНСС с идея за зала за съзидателни видения – Общество и политика

Намеренията са залата с 460 амфитеатрални седящи места да бъде дооборудвана с енергоспестяващо театрално осветление, професионален киноекран

източник : Банкеръ