Варна увеличи и бюджета за социални дейности с близо 5 млн. лв.

В условията на пандемия Община Варна продължава политиката си за подобряване достъпа и качеството на предлаганите социални услуги. Доказателство за ...