Гаджето на Кристиан: Той се опита да помогне на Милен Цветков

Той сложил обувката си под главата му, правил му изкуствено дишане