Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър

Всички имоти от държавна и общинска собственост ще бъдат обединени в единна система за управление на собствеността и регистър. Иновативната ...