Държавните и общинските имоти влизат в единен регистър – Общество и политика

Целта е да се подобри качеството, пълнотата и сигурността на данните, както и да се оптимизира цялостната организация.

източник : Банкеръ