Британският щам се разпространява 1,32 пъти по-бързо

Различните щамове се развиват в една и съща посока