Туристи нямат видимост и достъп до морето заради пясъчни диги

Туристи сигнализираха, че нямат видимост и достъп до морето заради пясъчни диги и плажуването е трудно осъществимо. Въпреки че сезонът официално беше ...