На каква площ се простира земеделието в България?

Използваната земеделска площ в България достига 3.96 млн. ха, като за последните 10 години тя е нараснала с 9%. Това показва предварителните данни от преброяването на земеделските стопанства у нас през 2020 година, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието, храните и горите. Средната площ на едно стопанство в страната е скочила приблизително три пъти през последните 10 години до средно 33 ха. През 2020 г. обработваемата земя на открито e 3 318 600 ха. От тях близо 60 % са зърнено-житните култури, а техническите заемат 31%. Тенденцията към увеличаване на площите на зърнено-житните култури се запазва и през 2020 г. Те са с 11% повече спрямо 2010 г. и с 24% повече спрямо 2003 г. От зърнено-житните култури най-голям остава относителният дял на пшеницата, а от техническите – на слънчогледа, пише в съобщението. През 2020 г. животновъдните стопанства, отглеждащи селскостопански животни, птици и пчелни семейства, са около 71 500. В тях се отглеждат над 608 хил. говеда, 244 хил. кози, 1 276 800 овце и 642 хил. свине. Предварителните данни показват увеличение с 6% на говедата през 2020 г. в сравнение с 2010 г. През 2020 г. средният брой на отглежданите животни в стопанствата е значително по-висок спрямо предходните периоди. При говедата увеличението достига до 20 животни на стопанство, на козите – до 21, на овцете – до 58, а на свинете – до 190. Броят на земеделските стопанства в България, които отговарят на критериите, определени в Закона за преброяването, e 132 400. В сравнение с 2010 г. се отчита намаление, което обаче по никакъв начин не води до намаляване на земеделската дейност в страната. То се дължи на увеличението на използваната земеделска площ (ИЗП) от едно стопанство, както и от увеличение на средния брой на отглежданите животни в стопанствата, пише в съобщението. Намаляването на броя на земеделските стопанства и окрупняването им е процес, наблюдаван във всички държави членки на ЕС. За сравнение – тенденция за намаление се отчита и в ЕС в последните години до преброяването през 2020 г. Броят на стопанствата в държавите членки е намалял с около една четвърт в периода от 2005 г. до 2016 г. В страните от ЕС са престанали да съществуват около 4.2 млн. стопанства, огромна част от които – около 85 %, са били малки стопанства с размер под 5 ха.

text

Данъчната кампания приключи успешно, обяви НАП – Финансов дневник

До полунощ може да продължи подаването на декларации с персонален код или електронен подпис, но от приходната агенция съветват да не изчакваме до последната минута на...

източник : Банкеръ

Поредното бягство от отговорност на големите партии – Общество и политика

“Г-н Ципов има дълга история, съжалявам да го кажа, но това е част от този модел, типичен представител на “калинките” в ГЕРБ, човек, който е прислужвал на Цветанов, на...

източник : Банкеръ