Готов е проектът за рехабилитация на хидромелиоративната инфраструктура – Управление и бизнес

В последния вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост е предложен проект за обновяване на 24 обекта за напояване и 43 обекта за предпазване от...

източник : Банкеръ