Всеки влиза в COVID зона безплатно и без направление

"Целта е да се облекчи максимално натискът върху болничната система"