Летният сезон успешен, българи и румънци колкото преди пандемията

Очакванията за следващия са водещите пазари да се запазят без промяна