Тренд: Пандемията е влошала диагностиката и лечението на хронично болните

22% са отложили или отменили прегледи