Задават се промени! Ще получаваме заплата само по банкова сметка

Да бъде въведено задължение заплатите да бъдат изплащани само по банков път и да се изключи възможността за даване на заплати с пари в брой, искат ...