100% от анализираните проби – с „Делта“ вариант

Анализът е извършен в НЦЗПБ