Земеделците са субсидирани с над 237 млн. лв. през 2020 година – Управление и бизнес

Изразходваните средства по директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 1 577 665 323 лева.

източник : Банкеръ