Важни промени, касаещи правото на достъп до медицинска помощ

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, приета с ...